Programa

El programa tindrà sis àrees temàtiques que es desenvoluparan en sessions paral·leles de debat i presentació d’experiències.

La necessària transformació del model: la longitudinalitat, l’atenció primària i la continuïtat assistencial.
S’entén per longitudinalitat la relació estable i mantinguda en el temps entre el professional i la persona atesa en qualsevol tipus de dispositiu assistencial. La continuïtat assistencial és la visió contínua i compartida de l’atenció en la qual hi intervenen múltiples professionals de diversos àmbits de treball, que actuen coordinats, amb l’objectiu de garantir qualitat assistencial que s’ofereix a la ciutadania. Les barreres i els facilitadors per a la transformació cap a un model que prioritzi els tres aspectes serà l’objecte d’aquest àmbit, que prendrà d’exemple casos d’èxit d’altres països del nostre entorn.

L’avaluació sanitària basada en valor. Millorant resultats de salut i l’experiència del pacient.
En els darrers anys ha agafat força el concepte d’atenció sanitària basada en valor. En aquest àmbit volem fer un pas endavant i obrir la mirada cap a l’avaluació sanitària basada en valor, entesa com la priorització de l’anàlisi de processos transversals, l’avaluació dels resultats de salut, l’extensió de bones pràctiques i la incorporació de la visió de l’experiència del pacient.

El lideratge de persones i el compromís professional.
S’ha demostrat que el compromís és un dels aspectes clau per a l’èxit de les organitzacions sanitàries, que s’associa al benestar dels professionals i contribueix, de manera positiva, a les finalitats de la institució i a la bona atenció de les persones ateses. Especialment rellevant és abordar aquest aspecte en un context de canvi generacional dels professionals, amb nous valors i maneres d’entendre la seva vinculació amb les institucions.

La digitalització de les organitzacions i la intel·ligència artificial al servei de la gestió.
El sector sanitari ha estat pioner en l’aplicació de les TIC per a transformar les organitzacions, però encara hi ha marge en l’extensió i generalització de projectes valuosos i tecnologies disruptives en la salut. En aquest àmbit s’analitzaran quines són les tendències de transformació digital en les organitzacions a nivell nacional i internacional, fent especial èmfasi en el big data, l’ús de la intel·ligència artificial i la ciberseguretat.

La renovació tecnològica i la sostenibilitat mediambiental.
Actualment el sistema necessita revisar les infraestructures i els equipaments tecnològics amb una visió de futur que incorpori la perspectiva de la sostenibilitat. En aquest àmbit es debatrà l’aportació de valor que aquesta renovació ofereix a les organitzacions, al sistema de salut i també a la ciutadania, en un context en el qual s’imposa vetllar per a la sostenibilitat mediambiental.

La governança del sistema i de les organitzacions sanitàries.
Sabem que la bona governança és un factor d’èxit dels processos de canvi de les organitzacions sanitàries. En aquest àmbit s’abordarà el paper dels òrgans de govern de les institucions en la definició de l’estratègia i els valors, així com la governança a nivell de sistema sanitari i el seu impacte en la concepció del model i funcionament del sistema.


Programa

DIJOUS 21 DE NOVEMBRE
DIVENDRES 22 DE NOVEMBRE
AUDITORI-DEBATS SALA 1
EXPERIÈNCIES
SALA 2
SIMPOSIS
De 9 a 9:30 Inauguració del congrés
De 9:30 a 11

Taula 1 - La necessària transformació del model: la longitudinalitat, l’atenció primària i la continuïtat assistencial.

Taula 2 - L’avaluació sanitària basada en valor. Millorant resultats de salut i l’experiència del pacient.

Simposi -

De 11 a 11:30 Pausa cafè
De 11:30 a 13

Taula 2 - L’avaluació sanitària basada en valor. Millorant resultats de salut i l’experiència del pacient.

Taula 1 - La necessària transformació del model: la longitudinalitat, l’atenció primària i la continuïtat assistencial

Simposi -

De 13 a 14 Dinar
De 14 a 15:30

Taula 3 - El lideratge de persones i el compromís professional

Taula 4 - La digitalització de les organitzacions i la intel·ligència artificial al servei de la gestió

Simposi -

De 15:30 a 16 Pausa cafè
De 16 a 17:30

Taula 4 - La digitalització de les organitzacions i la intel·ligència artificial al servei de la gestió

Taula 3 - El lideratge de persones i el compromís professional

Simposi -

De 17:30 a 18:30

C1 Conferència especial - C1 Conferència especial

AUDITORI-DEBATS SALA 1
EXPERIÈNCIES
SALA 2
SIMPOSIS
De 9 a 10:30

Taula 5 - La renovació tecnològica i la sostenibilitat mediambiental

Taula 6 - La governança del sistema i de les organitzacions sanitàries

Simposi -

De 10:30 a 11 Pausa cafè
De 11 a 12:30

Taula 6 - La governança del sistema i de les organitzacions sanitàries

Taula 5 - La renovació tecnològica i la sostenibilitat mediambiental

Simposi -

De 12:30 a 13:00 Entrega de premis i cloenda del congrés
De 13:00 a 14:00

C2. Conferència especial - C2. Conferència especial

De 14:00 Cloenda del congrés